Jesteś tutaj

Nauka

Prowadzimy prace eksperymentalne i teoretyczne w zakresie badania mechanizmów chorób cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, otyłość, cukrzyca.

Zależy nam na rozwijaniu współpracy pomiędzy grupami naukowo-badawczymi z różnych obszarów wiedzy z zakresu nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz firmami komercyjnymi w celu transferu nowoczesnych technologii do gospodarki i służby zdrowia.

W Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej realizowane są następujące granty:

Granty:

         1. NARODOWE CENTRUM NAUKI

1.  (TNT-CVD) Trimetyloamina jako Toksyna w Chorobach Układu Krążenia. (UMO-2020/37/B/NZ5/00366, OPUS 19). Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal

2. Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów. (2019/35/N/NZ4/01111, Preludium 18), Kierownik: lek. med. Piotr Konopelski

3. Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie. (2018/31/B/NZ5/00038, OPUS 16), Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal

4. Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego (2016/21/B/NZ5/02544, OPUS 11), Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Ufnal

5. Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych, w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego (2016/22/E/NZ5/00647, SONATA BIS 6), Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Ufnal

6. Patologiczne znaczenie N-tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca (2015/19/N/NZ5/00650, PRELUDIUM 10) – Kierownik: dr n. med. Adrian Drapała

2. GRANTY WEWNĘTRZNE - Projekt Młodego Badacza

  1. Wpływ preparatów na bazie keratyny na proces gojenia ran u szczurów z jatrogennie indukowaną cukrzycą (MB/M/18(36)) -  Kierwonik: dr n. med. Marek Konop
  2. Zbadanie wpływu metabolitów mikrobioty jelitowej na wzrost komórek układu krążenia w hodowli in vitro (MB/M/02(4)) - Kierownik: lek. med. Piotr Konopelski 
  3. Wspólne neurohormonalne mechanizmy regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ciśnienia tętniczego - (MB/M/20(40) - Kierwonik: dr n. med. Janusz Skrzypecki

3. GRANTY z MNiSW - Diamentowe Granty


  1. Bariera jelito-krew jako nowy marker oraz cel terapii w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca i cukrzycy. K.N Jaworska, opiekun dr hab. n. med. Marcin Ufnal 

  2. Udział indolu w regulacji ciśnienia tętniczego i patogenezie nadciśnienia tętniczego – P. Konopelski, opiekun dr hab. n. med. Marcin Ufnal 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym warsztatem i zapraszamy do współpracy naukowej !