Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Podczas 8th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2023) odbywającej się w Tokio student naszego Koła - Łukasz Mazurek zdobył nagrodę za najlepszy wykład. 

Tokyo

Podczas 13 International Conference on Skin Ageing and Challenges, która odbyła się w Lizbonie w dniach 17-18.11.22, dr n. med. Marek Konop znalazł się w gronie zaproszonych wykładowców i wygłosił wykład pt.: "Doctor Jekyll and Mr. Hyde - Two Faces of Opioids in a Wound Treatment".

American Heart Association - Paul Dudley White International Scholar 2022

Marek

Podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych” organizowanej przez Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego student naszego Koła - Łukasz Mazurek zwycięzył w  "Oryginal Research Session", a Mateusz Rybka zajął II miejsce w "Review Session".

Jest nam niezmiernie miło poinofrmować, że praca  autorstwa Konop M. et. al. pt. "Evaluation of keratin biomaterial containing silver nanoparticles as a potential wound dressing in full-thickness skin wound model in diabetic mice" znalazła sie w rankingu Top Cited Article 2020-2021. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/term.2998.

Marek Artykuł

Podczas odbywającej się w Lizbonie konferencji 12th International Conference on Skin Ageing and Challenges, dr n. med. Marek Konop zdobył pierwszą nagrodę w sesji Short Oral Presentation za wykład pt. "Keratin-Biphalin Scaffold Accelerate Skin Wound Healing in Diabetic Mice". Link: https://skin-challenges.com/congress-news/short-oral-presentations-awards-2021/ 

Miło nam poinformować, że praca zatytułowana "Microbiota and Malodor-Etiology and Management" (http://www.mdpi.com/1422-0067/21/8/2886) autorstwa Mogilnicka i wsp. została wybrana jako Top Downloaded Papers of International Journal of Molecular Sciences w 2020 roku.

Iza

Kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla Pracowników Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM prof. dr hab. n. med.  Marcin Ufnal portalowi The Naked Scientists pt. "Trimethylamine oxide cuts heart failure death".

Link do wywiadu: https://www.thenakedscientists.com/articles/interviews/trimethylamine-oxide-cuts-heart-failure-death 

Link do artykułu pt. "TMAO, a seafood-derived molecule, produces diuresis and reduces mortality in heart failure rats" opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie eLife (IF = 7.080) https://elifesciences.org/articles/57028

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę stypendystów 28 edycji programu START. Wśród 100 najzdolniejszych młodych naukowców znalazła się lek. Kinga Jaworska doktorantka z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, która otrzymała nagrodzonę w dziedzinie: medycyny przedklinicznej. 

Nagroda Ministra Zdrowia 

Ministerialną nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - otrzymał zespół z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej w składzie: prof. Marcin Ufnal – kierownik Zakładu, dr n. med. Tomasz Hutsch, dr n. med. Marek Konop oraz lek. med. Piotr Konopelski

American Heart Association

Paul Dudley White International Scholar 2019 

Wyróżnienie od Brytyjskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Brytyjskie Towarzystwo Fizjologiczne wyróżniło badania prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Marcina Ufnala, Kierownika Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej oraz dr hab. Aleksandry Banaszkiewicz, Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, dotyczą nowego markera funkcji jelit nazwanego przez autorów „Pr” (Permeability ratio, wskaźnik przepuszczalności jelit). https://www.youtube.com/watch?v=I5ha-1Pte-0&feature=youtu.be

Test oparty jest na obliczeniu stosunku stężenia metabolitów bakterii jelitowych we krwi do ich stężenia w kale. Celem prowadzonych prac było stworzenie nieinwazyjnej metody oceniającej funkcje jelita, która może być stosowana do diagnostyki i monitorowania chorób jelit oraz chorób ogólnoustrojowych, które prowadzą do powstania tzw. „leaky gut” (przeciekającego jelita).

Wyniki zostały opublikowane w artykule:"Inflammatory bowel disease associates with increased gut‐to‐blood penetration of SCFA: A new, noninvasive marker of a functional intestinal lesion". Exp Physiol. 2019, doi:10.1113/EP087773.

Wyróżnienie od Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne (American Physiological Society) wyróżniło nagrodą APSselect artykuł pt. "Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats", opisujący badania prowadzone pod kierownictwem dr hab. Marcina Ufnala z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM. Publikacja dotyczy wpływu TMAO - związku znajdującego się w rybach oraz wytwarzanego przez bakterie jelitowe, na układ krążenia w modelu nadciśnienia tętniczego.

ASP

Article Impact Award 2018

Podczas odbywającego się w Orlando w USA, Kongresu "Experimental Biology 2019" prof. Marcin Ufnal – kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej odebrał nagrodę "Article Impact Award 2018" od redaktora naczelnego American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiolgy - prof. Irvinga Zuckera jako autor korespondujący pracy "Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats".

Impact Award

International Society of Microbiota

Targeting Microbiota Award

MU