Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Podczas odbywającej się w Lizbonie konferencji 12th International Conference on Skin Ageing and Challenges, dr n med. Marek Konop zdobył pierwszą nagrodę w sesji Short Oral Presentation za wykład pt. "Keratin-Biphalin Scaffold Accelerate Skin Wound Healing in Diabetic Mice". Link: https://skin-challenges.com/congress-news/short-oral-presentations-award...

Kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla Pracowników Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM prof. dr hab. n. med.  Marcin Ufnal portalowi The Naked Scientists pt. "Trimethylamine oxide cuts heart failure death".

Link do wywiadu: https://www.thenakedscientists.com/articles/interviews/trimethylamine-oxide-cuts-heart-failure-death 

Link do artykułu pt. "TMAO, a seafood-derived molecule, produces diuresis and reduces mortality in heart failure rats" opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie eLife (IF = 7.080) https://elifesciences.org/articles/57028

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę stypendystów 28 edycji programu START. Wśród 100 najzdolniejszych młodych naukowców znalazła się lek. Kinga Jaworska doktorantka z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, która otrzymała nagrodzonę w dziedzinie: medycyny przedklinicznej. 

Nagroda Ministra Zdrowia 

Ministerialną nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - otrzymał zespół z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej w składzie: prof. Marcin Ufnal – kierownik Zakładu, dr n. med. Tomasz Hutsch, dr n. med. Marek Konop oraz lek. med. Piotr Konopelski

American Heart Association

Paul Dudley White International Scholar 2019 

Wyróżnienie od Brytyjskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Brytyjskie Towarzystwo Fizjologiczne wyróżniło badania prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Marcina Ufnala, Kierownika Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej oraz dr hab. Aleksandry Banaszkiewicz, Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, dotyczą nowego markera funkcji jelit nazwanego przez autorów „Pr” (Permeability ratio, wskaźnik przepuszczalności jelit). https://www.youtube.com/watch?v=I5ha-1Pte-0&feature=youtu.be

Test oparty jest na obliczeniu stosunku stężenia metabolitów bakterii jelitowych we krwi do ich stężenia w kale. Celem prowadzonych prac było stworzenie nieinwazyjnej metody oceniającej funkcje jelita, która może być stosowana do diagnostyki i monitorowania chorób jelit oraz chorób ogólnoustrojowych, które prowadzą do powstania tzw. „leaky gut” (przeciekającego jelita).

Wyniki zostały opublikowane w artykule:"Inflammatory bowel disease associates with increased gut‐to‐blood penetration of SCFA: A new, noninvasive marker of a functional intestinal lesion". Exp Physiol. 2019, doi:10.1113/EP087773.

Wyróżnienie od Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne (American Physiological Society) wyróżniło nagrodą APSselect artykuł pt. "Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats", opisujący badania prowadzone pod kierownictwem dr hab. Marcina Ufnala z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM. Publikacja dotyczy wpływu TMAO - związku znajdującego się w rybach oraz wytwarzanego przez bakterie jelitowe, na układ krążenia w modelu nadciśnienia tętniczego.

ASP

Article Impact Award 2018

Podczas odbywającego się w Orlando w USA, Kongresu "Experimental Biology 2019" prof. Marcin Ufnal – kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej odebrał nagrodę "Article Impact Award 2018" od redaktora naczelnego American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiolgy - prof. Irvinga Zuckera jako autor korespondujący pracy "Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats".

Impact Award

International Society of Microbiota

Targeting Microbiota Award

MU