Jesteś tutaj

Studenckie Koło Naukowe

I spotkanie SKN odbędzie się w dniu 26.10.22 o godz. 18:00 w sali seminaryjnej Zakładu. 

Studenckie Koło Kardiologii Eksperymentalnej przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej


Zapraszamy do współpracy studentów wszystkich Wydziałów WUM po ukończeniu drugiego roku studiów. Studenci biorą udział w pracy eksperymentalnej zespołów badawczych oraz w posiedzeniach naukowych.

W ramach koła prowadzone są badania związane z mechanizmami rozwoju chorób układu krążenia takich jak nadciśnienie tętnicze i jego powikłania (niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, udar mózgu), nadciśnienie wrotne, zaburzenia funkcjonowania bariery jelito-krew, gojenia ran oraz badania nad wpływem chorób jamy ustnej na funkcjonowanie układu krążenia. 

  

Łukasz Mazurek

Przewodniczący Koła

Prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal

Opiekun Koła

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: mufnal@wum.edu.pl

Najnowsze prace z udziałem Studentów Koła:

Rok 2023

 1. Rybka M, Mazurek Ł, Konop, M. Beneficial Effect of Wound Dressings Containing Silver and Silver Nanoparticles in Wound Healing - From Experimental Studies to Clinical Practice. Life. 2023; 13(1):69. https://doi.org/10.3390/life13010069
 2. Konop M, Rybka M,Szudzik M, Mazurek Ł, Laskowska A, Sulejczyk D, Ruszczak Z, Mazgaj R, Cieślik B, Schwartz R, Samborowska E, Frankowski J, Waszkowski A, Konopelski P, & Czuwara J. 2023. Keratin-Butyrate Scaffolds Promote Skin Wound Healing in Diabetic Rats Through Down-Regulation of IL-1β and Up-Regulation of Keratins 16 and 17. Journal of Natural Fibers. https://doi.org/10.1080/15440478.2022.2136325 

Rok 2022   

 1. Mazurek Ł, Szudzik M, Rybka M, Konop M. Silk Fibroin Biomaterials and Their Beneficial Role in Skin Wound Healing. Biomolecules. 2022; 12(12):1852. https://doi.org/10.3390/biom12121852
 2. Jaworska K, Kopacz W, Koper M, Szudzik M, Gawryś-Kopczyńska M, Konop M, Hutsch T, Chabowski D, Ufnal M. Enalapril Diminishes the Diabetes-Induced Changes in Intestinal Morphology, Intestinal RAS and Blood SCFA Concentration in Rats. Int J Mol Sci. 2022 May 27;23(11):6060. doi: 10.3390/ijms23116060. PMID: 35682739; PMCID: PMC9181110.

Rok 2021

 1. Konop M., Rybka M., Drapała A., Keratin Biomaterials in Skin Wound Healing, an Old Player in Modern Medicine: A Mini Review, Pharmaceutics 2021, 13(12), 2029; https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13122029 
 2. Konop M., Rybka M., Waraksa M., Laskowska A.K., Nowiński A., Grzywacz T., Drapała A., Karwowski W.J., Kłodzińśka EM., Electrophoretic Determination of Trimethylamine (TMA) in Biological Samples as a Novel Potential Biomarker of Cardiovascular Diseases Methodological Approach, International Journal of Environmental Research and Public Health,  2021; 18(23):12318. https://doi.org/10.3390/ijerph182312318. 
 3. Jaworska K., Koper M., Ufnal M., Gut microbiota and renin-angiotensin system: a complex interplay at local and systemic levels. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2021 Aug 18. doi: 10.1152/ajpgi.00099.2021. Epub ahead of print. PMID: 34405730.
 4. Konop M., Laskowska A.K., Rybka M., Kłodzińska E., Sulejczak D., Schwartz A.R., Czuwara J., - Keratin scaffolds containing casomorphin stimulate macrophage infiltration and accelerate full-thickness cutaneous wound healing in diabetic mice, Molecules 26, no. 9: 2554. https://doi.org/10.3390/molecules26092554. 

       Rok 2020

 1. Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M. Microbiota and Malodor-Etiology and Management. Int J Mol Sci. 2020 Apr 20;21(8). pii: E2886. doi:10.3390/ijms21082886.
 2. Onyszkiewicz M, Jaworska K, Ufnal M, Short chain fatty acids and methylamines produced by gut microbiota as mediators and markers in the circulatory system, Exp Biol Med (Maywood). 2020 Jan 16:1535370219900898. doi: 10.1177/1535370219900898. 
 3. Onyszkiewicz M, Gawrys-Kopczynska M, Sałagaj M, Aleksandrowicz M, Sawicka A, Koźniewska E, Samborowska E, Ufnal M. Valeric acid lowers arterial blood pressure in rats. Eur J Pharmacol. 2020 Jun 15;877:173086. doi:10.1016/j.ejphar.2020.173086.

        Rok 2019

 1. Mogilnicka I, Ufnal M. Gut Mycobiota and Fungal Metabolites in Human Homeostasis. Curr Drug Targets. 2019;20(2):232-240. doi:10.2174/1389450119666180724125020.
 2. Onyszkiewicz M, Gawrys-Kopczynska M, Konopelski P, Aleksandrowicz M, Sawicka A, Koźniewska E, Samborowska E, Ufnal M. Butyric acid, a gut bacteria metabolite, lowers arterial blood pressure via colon-vagus nerve signaling and GPR41/43 receptors. Pflugers Arch. 2019 Dec;471(11-12):1441-1453. doi: 10.1007/s00424-019-02322-y. 

       Rok 2018

 1. Jaworska K, Huc T,  Gawrys M, Onyszkiewicz M, Samborowska E, Ufnal M. An In Vivo Method for Evaluating the Gut-Blood Barrier and Liver Metabolism of Microbiota Products, JOVE 2018 Sep. (Accepted).
 2. Mogilnicka I, Ufnal M. Gut Mycobiota and Fungal Metabolites in Human Homeostasis. Curr Drug Targets. 2018 Jul 24. doi: 10.2174/1389450119666180724125020.
 3. Huc T, Konop M, Onyszkiewicz M, Podsadni P, Szczepanska A, Turlo J, Ufnal M. Colonic indole, gut bacteria metabolite of tryptophan, increases portal blood pressure in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2018 May 30. doi:10.1152/ajpregu.00111.2018.
 4. Konopelski P, Ufnal M. Indoles - gut bacteria metabolites of tryptophan with pharmacotherapeutic potential. Curr Drug Metab. 2018 Apr 27. doi: 10.2174/1389200219666180427164731.
 5. Huć T, Nowinski A, Drapala A, Konopelski P, Ufnal M. Indole and indoxyl sulfate, gut bacteria metabolites of tryptophan, change arterial blood pressurevia peripheral and central mechanisms in rats. Pharmacol Res. 2018 Apr;130:172-179. 
 6. Huc T, Jurkowska H, Wróbel M, Jaworska K, Onyszkiewicz M, Ufnal M. Colonic hydrogen sulfide produces portal hypertension and systemic hypotension in rats. Exp Biol Med (Maywood). 2018 Jan;243(1):96-106. 

        Rok 2017

 1. Ufnal M, Pham K, The gut-blood barrier permeability – A new marker in cardiovascular and metabolic diseases? Med Hypotheses. 2017 Jan;98:35-37.

        Rok 2016

 1. Tomasova L, Konopelski P, Ufnal M. Gut Bacteria and Hydrogen Sulfide: The New Old Players in Circulatory System Homeostasis. Molecules. 2016 Nov 17;21(11).
 2. Konopelski P, Ufnal M. Electrocardiography in rats: a comparison to human. Physiol Res. 2016 Nov 23;65(5):717-725.
 3. Sikora M, Pham K, Ufnal M. Hypotensive effect of S-adenosyl-L-methionine in hypertensive rats is reduced by autonomic ganglia and KATP channel blockers. Amino Acids. 2016 Jul;48(7):1581-90.
 4. Huc T, Pham K, Skrzypecki J, Ufnal M. Significance of gut-blood barrier in health and disease.  Eur J Biol Res. 2016 Aug:, 6(3): 193-200.
 5. Sikora M, Konopelski P,  Pham K, Wyczalkowska-Tomasik A, Ufnal M. Repeated restraint stress produces acute and chronic changes in hemodynamic parameters in rats. Stress. 2016 Nov;19(6):621-629.