Jesteś tutaj

Techniki Dentystyczne

Fizjologia i patologia

      Semestr letni 2021/2022   

Szanowni Państwo wykłady odbywają się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.  Materiały do zajęć zamieszczane są na platformie e-learningowej w odpowiednich zakładkach. Link do strony:  https://e-learning.wum.edu.pl/ . 

Obecność na wykłdach i seminariach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania całego kursu. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

Wykłady: Piątek, godz. 10-12:30, on-line na platformie MS TEAMS 

L.P.

Data

                                      Temat

  1.

03.03.2023 (on-line)

Wprowadzenie do fizjologii człowieka.  Fizjologia komórek pobudliwych Potencjał spoczynkowy i czynnościowy.

  2.

10.03.2023 (on-line)

Wstęp do fizjologii układu krążenia. Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego.

  3.

17.03.2023 (on-line)

Wybrane zagadnienia z fizjologii i  patofizjologii układu oddechowego.

  4.

24.03.2023 (on-line)

Wybrane zagadnienia z fizjologii i  patofizjologii układu pokarmowego.

 5.

31.03.2023 (on-line)

Wybrane zagadnienia z fizjologii i  patofizjologii układu nerwowego
 6. 07.04.2023 (on-line) Wybrane zagadnienia z fizjologii i  patofizjologii układu moczowego i endokrynnego.

Seminaria: Piątek, sala 7, godz.  10:00-11:30

L.P.

Data

                                        Temat

1.

14.04.2023

Regulacja układu krążenia. Zawał serca. Niewydolność serca. Patofizjologia wstrząsu i powstawania obrzęków. 

2.

21.04.2023

Fizjologiczne podstawy testów diagnostycznych.

3.

28.04.2023

Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.

4.

13.05.2023

Gojenie się ran. Odczyn zapalny

5.

19.05.2023

Zaliczenie - online

Obowiązkowa:

1. Ganong WF. Fizjologia. Warszawa 2009. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Patofizjologia człowieka. red. Anna Badowska-Kozakiewicz. Warszawa 2013. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Uzupełniająca:

1. Damjanov I. Patofizjologia. 2010. Elsevier, Urban i Partner.

2. Fizjologia Człowieka – Zintegrowane podejście. Wydanie polskie pod redakcją B. Ponikowskiej. Warszawa 2018. Wydawnictwo PZWL