Jesteś tutaj

Higiena stomatologiczna

Higiena stomatologiczna:  Fizjologia i patofizjologia

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (Wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie).

Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania kursu, która mysi być odrobiona - sposób odrobienia nalezy ustalić z Osobą prowadzącą dany blok tematyczny. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

Wykład: 12:45 - 13:30
Seminarium: 13:30 - 14:15
Ćwiczenia: 14:15 - 15:00

02.10.2023 (12:45 - 15:00)

Wykład: Wprowadzenie do fizjologii człowieka.  Fizjologia komórek pobudliwych Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. Wprowadzenie do fizjologii układu krążenia.

Seminarium: Wprowadzenie do patofizjologii układu krążenia.
Ćwiczenia:  Regulacja układu krążenia. Zawał serca. Niewydolność serca. Patofizjologia wstrząsu i powstawania obrzęków.

09.10.2023 (12:45 - 15:00)

Wykład:  Fizjologia wybranych chorób układu nerwowego.
Seminarium: Patofizjologia wybranych chorób układu nerwowego i mięśniowego

Ćwiczenia:  Fizjologia i patofizjologia mięśni. Czucie i ból.

16.10.2023 (12:45 - 15:00)

Wykład: Wybrane zagadnienia z fizjologii i  patofizjologii układu moczowego i endokrynnego.

Seminarium: Patofizjologia nerek. Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.

Ćwiczenia:  Fizjologia i patofizjologia krwi.

23.10.2023 (12:45 - 15:00)

Wykład: Fizjologia układu oddechowego.

Seminarium: Patofizjologia układu oddechowego.

Ćwiczenia:  Fizjologiczne podstawy testów diagnostycznych.

30.10.2023 (12:45 - 15:00)

Wykład:  Wybrane zagadnienia z fizjologii i patofizjologia układu pokarmowego.

Seminarium: Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego. Motoryka przewodu pokarmowego, trawienie i wchłanianie. Wątroba i trzustka.

Ćwiczenia: Zaliczenie kursu. 

Literatura obowiązkowa:

1. Fizjologia człowieka. Krótkie Wykłady. David White. Warszawa 2021. Wydawnictwo PWN. 

2. Patofizjologia człowieka. red. Anna Badowska-Kozakiewicz. Warszawa 2013. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura uzupełniająca:

1. Patofizjologia. Damjanov I. Wrocław 2010. Elsevier, Urban i Partner. 

2. Fizjologia Człowieka –  Zintegrowane podejście. Wydanie polskie pod redakcją B. Ponikowskiej. Warszawa 2018. Wydawnictwo PZWL