Jesteś tutaj

Usługi

Zapraszamy instytucje publiczne i prywatne do współpracy na zasadach komercyjnych.

Przykładowe rodzaje świadczonych usług.

  1. Badanie wpływu interwencji farmakologicznych i chirurgicznych na funkcjonowanie układu krążenia w modelach chorób układu krążenia u zwierząt laboratoryjnych, na przykład:  badanie nowych związków, badania kardiotoksyczności leków (wielotygodniowe monitorowanie EKG, ciśnienia tętniczego krwi i innych parametrów hemodynamicznych przy użyciu aparatury telemetrycznej).

  2. Wykorzystanie techniki ELISA do analizy cytokin, chemokin i wielu innych rozpuszczalnych oraz wewnątrzkomórkowych markerów w materiale biologicznym (ludzkim, mysim, szczurzym). 

  3. Badanie procesów wzrostu, przebudowy i gojenia tkanek in vitro i in vivo oraz ich oddziaływań z materiałami bioresorbowalnymi, biodegradowalnymi stosowanymi do regeneracji tkanek.

  4. Proste testy na hodowlach komórkowych (m.in. test toksyczności MTT, model rany in vitro).