Jesteś tutaj

Laboratorium

Pomieszczenia laboratoryjne Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej znajdują się w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha 1b w Warszawie.

Sprzęt i zastosowanie

Aparatura do długotrwałych pomiarów parametrów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych (ciśnienie tętnicze, częstość skurczów serca, EKG, EEG, aktywność motoryczna) u małych zwierząt (myszy, szczury, króliki).
www.datasci.com

www.datasci.com

Zastosowanie: Kardiologia eksperymentalna, neurofizjologia.
Przy użyciu aparatury do pomiarów telemetrycznych istnieje możliwość pomiaru skurczowego, rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstości skurczów serca, aktywności motorycznej zwierząt oraz parametrów elektrofizjologicznych takich jak EKG, EEG przez całą dobę, przy ciągłym zapisie danych.  Pomiary mogą być prowadzone u zwierząt czuwających, poruszających się swobodnie w swoich klatkach bytowych przez okres do 24 tygodni. W czasie całego eksperymentu pomiary odbywają się bez kontaktu zwierząt z człowiekiem (przy pomocy zaimplantowanych przed eksperymentem bezprzewodowych transmiterów) co zapewnia wysokiej jakości dane, bez artefaktów związanych ze stresem zwierząt.

Aparatura przeznaczona do krótkotrwałych pomiarów parametrów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych (ciśnienie tętnicze, częstość skurczów serca, EKG, EEG) u małych zwierząt (myszy, szczury).

biopac

www.biopac.com

Zastosowanie: Kardiologia eksperymentalna, neurofizjologia. Przy użyciu aparatury BIOPAC istnieje możliwość pomiaru skurczowego, rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstości skurczów serca oraz parametrów elektrofizjologicznych takich jak EKG, EEG w krótkich (1-2 godziny) pomiarach u zwierząt w znieczuleniu ogólnym lub czuwających.

Zestaw ELISA

ELISA

BIOLOGIA MOLEKULARNA

       Zestaw CFX96 Touch Real-Time PCR

Zestaw do wizualizacji i badania poziomu ekspresji genów w czasie rzeczywistym.

Termocykler T100 ™

Termocykler T100 to mały termocykler oferujący kompleksowy zestaw wygodnych funkcji. Technologia gradientu termicznego pozwala szybko zoptymalizować reakcję w jednym cyklu.

Zastosowania termocyklera T100:

 1. Amplifikacja kwasu nukleinowego (PCR), 
 2. Klonowanie i analiza genów,
 3. Analiza ekspresji genów,
 4. Analiza mutacyjna,
 5. Sekwencjonowanie cyklu

NanoPhotometr N60 

Mini-PROTEAN® Tetra Cell - Zestaw do elektroforezy pionowej (1D)

Trans-Blot Turbo 

Trans-Blot Turbo Transfer System to wysokowydajny system transferu Western blotting, zaprojektowany w celu zapewnienia szybkich transferów o wysokiej wydajności.

Zastosowanie

 1. Western blotting
 2. Rozdzielanie, przesyłanie i analiza (V3 Western Workflow ™)
 3. Transfery białkowe
 4. Ocena poziomów ekspresji białka
 5. Analizy immunologiczne lub biochemiczne
 6. Interakcje białko-białko lub białko-ligand

       Zestaw do analizy i  dokumentacji żeli

Sprzęt do prowadzenia hodowli komórkowych w tym: wysokiej klasy zmotoryzowany mikroskop fluorescencyjny NICON Eclipse TE2000, Komora laminarna, inkubator do hodowli komórkowych, komputerowo sterowany spektrofotometr Thermo Scientific.
dd
Zastosowanie: Badanie odziaływań pomiędzy komórkami a materiałami do regeneracji tkanek (np. materiałami kościozastępczymi). Badanie reakcji komórek na stymulacje fizyczne. Weryfikacja modeli matematycznych i opartych na nich symulacji komputerowych.