Jesteś tutaj

Biologia (studia niestacjonarne)

Szanowni Państwo,

Wykłady prowadzone w semestrze zimowym w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej odbywają się z wykorzystaniem technik e-learningowych (platforma Microsoft Teams).

Seminaria i ćwiczenia w semestrze zimowym w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej odbywają się stacjonarnie w siedzibie Zakładu. 

Materiały do zajęć zamieszczane są na platformie e-learningowej w odpowiednich zakładkach. Link do strony:  https://e-learning.wum.edu.pl/

Informacje na temat udziału w zajęciach:

Obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

WYKŁADY 

Wykłady: Wtorek  godz. 15:30 - 17:00 (e-learning)

03.10.2023 

Wykład 1:  Medyczne aspekty ekologii, czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka.
10.10.2023  

Wykład 2: Wpływ bakterii i innych mikroorganizmów zasiedlających człowieka na zdrowie człowieka.

17.10.2023 

Wykład 3: Interakcje w układzie pasożyt – żywiciel.

24.10.2023  Wykład 4: Pasożyty zewnętrzne, będące źródłem niebezpiecznych chorób dla lekarza. 

SEMINARIA

30.10-03.11.2023          Seminarium 1: Genetyka mendlowska. Dziedziczenie.
06.11-10.11.2023 Seminarium 2: Mutageneza.
13.11-17.11.2023 Seminarium 3: Techniki biologii molekularnej stosowane w wykrywaniu mutacji i diagnostyce chorób genetycznych człowieka. 

ĆWICZENIA

20.11-24.11.2023 Ćwiczenia 1: Przywry i tasiemce.                                                                                               
27.11-01.12.2023 Ćwiczenia 2: Pierwotniaki.
04.12-08.12.2023  Ćwiczenia 3: Nicienie.
11.12-15.12.2023 Ćwiczenia 4: Owady pasożytnicze.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w dniu XX  w godzinach XX . 

Do zajęć z Nicieni, bardzo proszę o zapoznanie się z rozdziałem 4.2.1 "Classis: Nematoda Rudolphi"  z podręcznika ("Parazytologia i akaroentomologia medyczna" pod red. A. Deryło).

Grupa:

1. Grupa I (środa, sala s. 6):

 • Seminaria: 01.11, 08.11, 15.11 godz. 8:15 - 11:00 Zajęcia z 1.11 - do odrobienia 
 • Ćwiczenia: 22.11-13.12.2023 godz. 8:00 - 11:00

  Literatura obowiązkowa:

  1.  Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej pod red. A. Kurnatowskiej. PWN 2001.

  2.  Parazytologia i akaroentomologia medyczna pod red. A. Deryło. PWN 2011.

  3.  Biologia molekularna w medycynie – elementy genetyki klinicznej – J. Bal, PWN S.A. 2011.

  Literatura uzupełniająca:

  1.  Zarys parazytologii medycznej pod red.  A. Kurnatowskiej i T. Ferenc.  Elsevier 2017.

  2.  Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia pod redakcją E. Lonc. VOLUMED 2001.