Jesteś tutaj

Fizjologia z patofizjologią (studia niestacjonarne)

Seminaria i ćwiczenia prowadzone przez Pracowników Zakładu odbywają się stacjonarnie. 

Wykłady będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

Materiały do zajęć zamieszczane są na platformie e-learningowej w odpowiednich zakładkach. Link do strony:  https://e-learning.wum.edu.pl/

 Informacje na temat kursu:

Obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania kursu. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

Semestr Zimowy 2023/2024

Wykłady 

Jednorazowo: Poniedziałek 2.10 godz. 8:00-9:30 - stacjonarnie Sala 4.6 UCS 

Poniedziałek 8:00 - 9:30

Data

Godzina

Miejsce

Temat

02.10.2023 

8:00-9:30

Sala 4.6 UCS

Wprowadzenie do fizjologii człowieka.

09.10.2023

8:00-9:30

e-learning

Wstęp do fizjologii układu krążenia.

16.10.2023

8:00-9:30

e-learning

Regulacja układu krążenia.

23.10.2023

8:00-9:30

e-learning

Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego.

30.10.2023

8:00-9:30

e-learning

Fizjologia i patofizjologia układu oddechowego.

06.11.2023

8:00-9:30

e-learning

Fizjologia i patofizjologia nerek.

13.11.2023

8:00-9:30

e-learning

Nerki II – gospodarka kwasowo – zasadowa.

20.11.2023

8:00-9:30

e-learning

Fizjologia i patofizjologia przewodu pokarmowego

            Seminaria i Ćwiczenia 

Seminarium podsumowujące I:  godz.  (platforma e-learningowa).

Seminarium podsumowujące II:  godz.  (platforma e-learningowa).

L.P.

Tydzień

Temat

1.

2.10-6.10.2023

Fizjologia komórek pobudliwych. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy.

2.

9.10-13.10.2023

Fizjologia i patofizjologia krwi.

3.

16.10-20.10.2023

Seminarium podsumowujące I - e-learning

4.

23.10-27.10.2023

Fizjologia układu krążenia I. Podstawowe zasady hemodynamiki. Fizjologia naczyń.

5.

30.10-3.11.2023 

Fizjologia układu krążenia II. Regulacja układu krążenia. Patofizjologia nadciśnienia tętniczego.

6.

6.11-10.11.2023

 Fizjologia układu krążenia III. Fizjologiczne podstawy elektrokardiografii. Patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia

7.

13.11-17.11.2023

Krążenie wieńcowe. Choroba niedokrwienna serca. Zawał serca. Niewydolność serca.

8.

20.11-24.11.2023

Fizjologia mikrokrążenia. Patofizjologia wstrząsu i powstawania obrzęków.

9.

27.11-1.12.2023

Seminarium podsumowujące II - e-learning

10.

4.12-9.8.2023 

Fizjologia układu oddechowego.

11.

11.12-15.12.2023

Patofizjologia układu oddechowego.

12.

02.01-05.01.2023

Fizjologia i patofizjologia nerek.

13.

8.01-12.01.2023 

Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.

14.

15.01-19.01.2023 Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego I. Motoryka przewodu pokarmowego, trawienie i wchłanianie.

15.

22.01-26.01.2023

Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego II. Wątroba i trzustka. 

 

GRUPA I:

  • Cały semestr: Poniedziałek, godz. 15:15 -  17:45, sala 7

Literatura obowiązkowa:

1.      Ganong WF. Fizjologia. Warszawa 2017 . Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2.      Patofizjologia człowieka. red. Anna Badowska-Kozakiewicz. Warszawa 2013. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura uzupełniająca:

  1. Damjanov I. Patofizjologia. Wrocław 2010. Elsevier, Urban i Partner. 
  2. Fizjologia Człowieka – Zintegrowane podejście. Wydanie polskie pod redakcją B. Ponikowskiej. Warszawa 2018. Wydawnictwo PZWL.

SEMESTR LETNI

Wykłady  2022/2023

Wykłady odbywają na platformie MS Teams zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Data

Godzina

Miejsce

Temat

06.03.2023
(poniedziałek)

8:00-9:30

e-learning

Wprowadzenie do fizjologii układu nerwowego.

13.03.2023
(poniedziałek)

8:00-9:30

e-learning

Odczyn zapalny. Gojenie się ran. 

20.03.2023
(poniedziałek)

8:00-9:30

e-learning

Wprowadzenie do fizjologii narządów wydzielania wewnętrznego. 

12.04.2023
(środa)

9:30-11:00

e-learning

Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu nerwowego. 

19.04.2023
(środa)

9:30-11:00

e-learning

Termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego.

26.04.2023
(środa)

9:30-11:00

e-learning

Zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka od noworodka do wieku podeszłego.

Semestr letni 2022/2023

Ćwiczenia (Ćw.) w semestrze letnim będą odbywały się w formie kontaktowej w salach Zakładu. 

Forma Ćwiczeń:

1. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Zakładu (EKG, USG, spirometria).

2. Analizy przypadków klinicznych „case study”, prezentacje przygotowane przez studentów.

Grupa 1:

Czwartek (cały semestr), godz. 13:30 - 16:00 

L.P.

Tydzień

Temat

1.

20.02-24.02.2023

Seminarium podsumowujące III (platforma e-learningowa)

2.

27.02-03.03.2023

Fizjologia neuronu. Synapsy. Transmitery. 

3.

 06.03-10.03.2023

Czucie i ból (Ćw.).

4.

13.03-17.03.2023 

Fizjologia i patofizjologia mięśni (Ćw.).

5.

20.03-24.03.2023 

Regulacja układu ruchowego (Ćw.).

6.

27.03-31.03.2023  Autonomiczny układ nerwowy.

7.

03.04-07.04.2023

Narządy zmysłów (Ćw.).

8.

10.04-14.04.2023 

Układ limbiczny i pamięć (Ćw.).

9.

17.04-21.04.2023 

Seminarium podsumowujące IV (platforma e-learningowa)

10.

24.04-28.04.2023 

Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego I. Hormony tarczycy i nadnerczy (Ćw.).

11.

08.05-12.05.2023 

Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego II. Trzustka i hormon wzrostu (Ćw.).

12.

 15.05-19.05.2023

Choroby cywilizacyjne (Ćw.).

13.

22.05-26.05.2023

Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego III. Regulacja rozrodu. Ciąża.

14.

 29.05-02.06.2023 Fizjologiczne podstawy testów diagnostycznych (Ćw.).

15.

05.06-9.06.2023 

Seminarium podsumowujące V (platforma e-learningowa)