Jesteś tutaj

Biofizyka (studia niestacjonarne)

Szanowni Państwo,

 Wykłady oraz seminaria będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

Materiały do zajęć zamieszczane są na platformie e-learningowej w odpowiednich zakładkach. Link do strony:  https://e-learning.wum.edu.pl/

Obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania całego kursu. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

Biofizyka

Semestr letni 2022/2023

Wykłady: Czwartek: 14:00 - 15:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

L.P

Data

Temat

1

23.02.2022 (on-line)

Wprowadzenie do Biofizyki. Fizyka a  biologia. Biofizyka układu oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego.

2

02.03.2022 (on-line)

Elektryczność i pole elektryczne, potencjały podstawowe definicje i jednostki: prąd prawo Ohma. Właściwości elektryczne tkanek żywych. 

3

09.03.2022 (on-line)

Podstawy statyki i biomechaniki - siły, momenty, naprężenia moduł Yunga, tarcie, prawo Hookea, liczba Poisson a biomechanika narządu żucia.

4 

16.03.2022 (on-line)

Wprowadzenie do fotometrii. 

5

23.03.2022 (on-line)

Diagnostyczne metody obrazowe - rentgenodiagnostyka, ultrasonografia, tomografia komputerowa, metody jądrowe w obrazowaniu medycznym. 

 Forma Ćwiczeń:

  1. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Zakładu (EKG, USG, spirometria).
  2. Analizy przypadków klinicznych „case study”, prezentacje przygotowane przez studentów.

L.P.

Data

TEMAT

1

20.02 - 24.02.2023

Materiałoznawstwo – podstawy fizyczne, rozszerzalność cieplna wypełnień stomatologicznych, ogniwa galwaniczne w jamie ustnej. 

2

27.02 - 03.03.2023

Podstawy protetyki – budowa i rodzaje protez, stany naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz momenty gnące.

 3

06.03 - 10.03.2023

Lasery i światłowody w stomatologii.

 4

13.03 - 17.03.2023 

Fotometria – podstawy fizyczne, analiza jasności różnych powierzchni (Ćw.).

5

20.03 - 24.03.2023  Rentgenodiagnostyka – podstawy fizyczne, analiza pantomogramów (Ćw.).

6

27.03 - 31.03.2023 

Funkcja i metody badania układu krążenia i oddechowego – hemodynamika, elektrokardiologia, spirometria (Ćw.). 

7

03.04 - 07.04.2023 Podsumowanie zagadnień z zakresu materiału seminariów i ćwiczeń – zadania testowe - ZALICZENIE (e-zajęcia). 

Seminaria i Ćwiczenia

      Pierwsze zajęcia 3 tygodnie (24.02-10.03.2023): 

Piątek  godz. 10.30 - 12.45, Sale Zakładu

b.      Następne zajęcia 4 tygodnie (17.03-07.04.2023):                                                                                       
           Piątek godz. 11.15-14.15, Sale Zakładu

 Literatura:

1.       Jaroszyk, F. red. „Biofizyka”. PZWL, Rok wydania: 2014, dodruk 2018

2.       Biofizyka. 500 Zadań testowych. P. Jeleń, M. Sobol, J. Zieliński, PZWL, Warszawa 2021.

3.       Craig R.G., Powers J.M., Wataha J.C.: Materiały stomatologiczne, Urban & Partner, Wrocław 2013