Jesteś tutaj

Higiena stomatologiczna

Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania kursu. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

Semestr letni 2020/2021   

Higiena Stomatologiczna

Czwartki  w godzinach:  8.00-10.15, platforma MS Teams

                          Seminaria

L.P.

Data

                                      Temat

1.

 25.02.2021

Patofizjologia układu krążenia 

2.

 04.03.2021

Patofizjologia wybranych chorób układu nerwowego i endokrynnego 

 3.

 11.03.2021

Patofizjologia nerek, gospodarki wodno-elektrolitowa i równowagi kwasowo-zasadowej

 4.

 18.03.2021

Patofizjologia układu oddechowego 

 5.

 25.03.2021

Patofizjologia układu pokarmowego